fbpx

Általános Szerződési Feltételek

Szállás foglalása, ajánlatkérés

 

 1. Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre és az adatkezelés célja:

 

Személyes adatAz adatkezelés célja
Vezeték-és keresztnévA kapcsolatfelvételhez, a foglaláshoz és a szabályszerű számla kiállításához szükséges.
E-mail címKapcsolattartás.
TelefonszámKapcsolattartás, a foglalással, a számlázással kapcsolatos kérdések hatékonyabb egyeztetése.
Számlázási név és címA szabályszerű számla kiállítása, továbbá a szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése.
Foglalással kapcsolatos adatok (dátum és időpont, érkezés ideje, távozás ideje, felnőttek száma, gyermekek száma, gyermekek életkora, ellátás típusa, szobatípus)A foglalás lehetővé tétele.
A foglalás/ajánlatkérés időpontjaTechnikai művelet végrehajtása.
A foglalás/ajánlatkérés-kori IP címTechnikai művelet végrehajtása.

 

Az e-mail cím nem szükséges, hogy személyes adatot tartalmazzon.

 

 1. Az érintettek köre: A weboldalon foglaló valamennyi érintett.

 

 1. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje:Felhasználó ajánlatkérésére történő válasz megadása után azonnal törlésre kerülnek az adatok (ebben az esetben már hírlevelet sem jogosult adatkezelő küldeni részére), amennyiben nem foglalt szobát. Amennyiben Felhasználó foglalt szobát Szolgáltató rendszerében, ezzel szerződés jött létre, így a személyes adatok törlésének határidejemás a számviteli bizonylatok esetében, hiszen a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8 évig meg kell őrizni ezeket az adatokat.

 

A könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot (ideértve a főkönyvi számlákat, az analitikus, illetve részletező nyilvántartásokat is), legalább 8 évig kell olvasható formában, a könyvelési feljegyzések hivatkozása alapján visszakereshető módon megőrizni.

 

 1. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye, a személyes adatok címzettjei: A személyes adatokat az adatkezelő sales és marketing munkatársai kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.

 

 1. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése:

 

 • Az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és
 • tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint
 • az érintettnek joga van az adathordozhatósághoz, továbbá a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához.

 

 1. A személyes adatokhoz való hozzáférést, azok törlését, módosítását, vagy kezelésének korlátozását, az adatok hordozhatóságát, az adatkezelések elleni tiltakozást az alábbi módokon tudja érintett kezdeményezni:
 • postai úton a 2230 Gyömrő, Munkás u 18. címen
 • e-mail útjána bagoly@bagoly.hu e-mail címen,
 • telefonon a +36 70 330-1086számon.

 

 1. Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, 6. cikk (1) bekezdés a) pont, az Infotv. 5. § (1) bekezdése, illetve az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Elker tv.) 13/A. § (3) bekezdése:

 

A szolgáltató a szolgáltatás nyújtása céljából kezelheti azon személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek. A szolgáltatónak az egyéb feltételek azonossága esetén úgy kell megválasztania és minden esetben oly módon kell üzemeltetnie az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtása során alkalmazott eszközöket, hogy személyes adatok kezelésére csak akkor kerüljön sor, ha ez a szolgáltatás nyújtásához és az e törvényben meghatározott egyéb célok teljesüléséhez feltétlenül szükséges, azonban ebben az esetben is csak a szükséges mértékben és ideig.

 

 1. Tájékoztatjuk, hogy

 

 • az adatkezelés az Ön hozzájárulásán
 • kötelesa személyes adatokat megadni, hogy tudjuk a foglalást teljesíteni.
 • az adatszolgáltatás elmaradása azzal a következményekkeljár, hogy nem tudjuk a foglalását, ajánlatkérését feldolgozni.

 

 

 

Asztalfoglalás a bagoly-fogado.hu weboldalon

 

 1. Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre és az adatkezelés célja:

 

Személyes adatAz adatkezelés célja
Vezeték-és keresztnévA kapcsolatfelvétel.
E-mail címKapcsolattartás.
TelefonszámKapcsolattartás, a foglalással kapcsolatos kérdések hatékonyabb egyeztetése.
Foglalással kapcsolatos adatok (dátum és időpont, vendégek száma)A foglalás lehetővé tétele.
A foglalás időpontjaTechnikai művelet végrehajtása.
A foglalás-kori IP címTechnikai művelet végrehajtása.

 

Az e-mail cím nem szükséges, hogy személyes adatot tartalmazzon.

 

 1. Az érintettek köre: A weboldalon foglaló valamennyi érintett.

 

 1. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje:Az időpont végéig tart az adatkezelés.

 

 1. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye, a személyes adatok címzettjei: A személyes adatokat az adatkezelő munkatársai kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.

 

 1. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése:

 

 • Az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és
 • tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint
 • az érintettnek joga van az adathordozhatósághoz, továbbá a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához.

 

 1. A személyes adatokhoz való hozzáférést, azok törlését, módosítását, vagy kezelésének korlátozását, az adatok hordozhatóságát, az adatkezelések elleni tiltakozást az alábbi módokon tudja érintett kezdeményezni:
 • postai úton a 2230 Gyömrő, Munkás u 18. címen
 • e-mail útjána bagoly@bagoly.hu e-mail címen,
 • telefonon a +36 70 330-1086számon.

 

 1. Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, 6. cikk (1) bekezdés a) pont, az Infotv. 5. § (1) bekezdése, illetve az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Elker tv.) 13/A. § (3) bekezdése:

 

A szolgáltató a szolgáltatás nyújtása céljából kezelheti azon személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek. A szolgáltatónak az egyéb feltételek azonossága esetén úgy kell megválasztania és minden esetben oly módon kell üzemeltetnie az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtása során alkalmazott eszközöket, hogy személyes adatok kezelésére csak akkor kerüljön sor, ha ez a szolgáltatás nyújtásához és az e törvényben meghatározott egyéb célok teljesüléséhez feltétlenül szükséges, azonban ebben az esetben is csak a szükséges mértékben és ideig.

 

 1. Tájékoztatjuk, hogy

 

 • az adatkezelés az Ön hozzájárulásán
 • kötelesa személyes adatokat megadni, hogy tudjuk a asztalfoglalását teljesíteni.
 • az adatszolgáltatás elmaradása azzal a következményekkeljár, hogy nem tudjuk a foglalását feldolgozni.